2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Krokom

Valdeltagande
2006: 80,05%
+1,38%
2002: 78,67%

15,73%
M
21,84%
C
3,51%
FP
4,05%
KD
37,78%
S
7,19%
V
5,59%
MP
4,30%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Krokom

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1319 15,73 743 9,11
C Centerpartiet 1832 21,84 1685 20,65
FP Folkpartiet liberalerna 294 3,51 439 5,38
KD Kristdemokraterna 340 4,05 421 5,16
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3169 37,78 3414 41,84
V Vänsterpartiet 603 7,19 781 9,57
MP Miljöpartiet de gröna 469 5,59 522 6,40
ÖVR Övriga partier 361 4,30 155 1,90

Kommun Krokom

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8387 8160
Ogiltiga röster blanka 185
Ogiltiga röster övriga 1 121
Summa avgivna röster 8573 8281
Röstberättigade 10709 10526
Valdeltagande 80,05% 78,67%