2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ragunda

Valdeltagande
2006: 77,03%
+2,40%
2002: 74,63%

12,37%
M
17,90%
C
2,64%
FP
2,84%
KD
45,75%
S
11,34%
V
2,84%
MP
4,33%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Ragunda

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 432 12,37 270 7,66
C Centerpartiet 625 17,90 634 17,98
FP Folkpartiet liberalerna 92 2,64 141 4,00
KD Kristdemokraterna 99 2,84 114 3,23
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1597 45,75 1742 49,40
V Vänsterpartiet 396 11,34 422 11,97
MP Miljöpartiet de gröna 99 2,84 112 3,18
ÖVR Övriga partier 151 4,33 91 2,58

Kommun Ragunda

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3491 3526
Ogiltiga röster blanka 91
Ogiltiga röster övriga 0 54
Summa avgivna röster 3582 3580
Röstberättigade 4650 4797
Valdeltagande 77,03% 74,63%