2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Örnsköldsvik

Valdeltagande
2006: 82,85%
+1,55%
2002: 81,30%

14,88%
M
12,98%
C
4,44%
FP
8,40%
KD
49,19%
S
4,05%
V
2,83%
MP
3,23%
ÖVR
Samtliga 43 distrikt räknade.

Kommun Örnsköldsvik

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 5255 14,88 2243 6,43
C Centerpartiet 4581 12,98 4195 12,03
FP Folkpartiet liberalerna 1567 4,44 2782 7,98
KD Kristdemokraterna 2966 8,40 3590 10,30
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17368 49,19 18053 51,78
V Vänsterpartiet 1429 4,05 2443 7,01
MP Miljöpartiet de gröna 998 2,83 912 2,62
ÖVR Övriga partier 1141 3,23 644 1,85

Kommun Örnsköldsvik

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 35305 34862
Ogiltiga röster blanka 602
Ogiltiga röster övriga 7 395
Summa avgivna röster 35914 35257
Röstberättigade 43350 43369
Valdeltagande 82,85% 81,30%