2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sundsvall

Valdeltagande
2006: 81,79%
+2,33%
2002: 79,46%

21,02%
M
8,23%
C
7,27%
FP
5,07%
KD
42,12%
S
6,64%
V
4,46%
MP
5,20%
ÖVR
Samtliga 57 distrikt räknade.

Kommun Sundsvall

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 12436 21,02 6263 10,92
C Centerpartiet 4871 8,23 3935 6,86
FP Folkpartiet liberalerna 4300 7,27 6939 12,09
KD Kristdemokraterna 3002 5,07 3946 6,88
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 24921 42,12 26627 46,41
V Vänsterpartiet 3927 6,64 5719 9,97
MP Miljöpartiet de gröna 2639 4,46 2412 4,20
ÖVR Övriga partier 3076 5,20 1533 2,67

Kommun Sundsvall

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 59172 57374
Ogiltiga röster blanka 978
Ogiltiga röster övriga 30 815
Summa avgivna röster 60180 58189
Röstberättigade 73576 73232
Valdeltagande 81,79% 79,46%