2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Härnösand

Valdeltagande
2006: 81,85%
+3,41%
2002: 78,44%

19,07%
M
11,47%
C
5,03%
FP
4,89%
KD
39,40%
S
7,01%
V
5,74%
MP
7,39%
ÖVR
Samtliga 17 distrikt räknade.

Kommun Härnösand

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3033 19,07 1533 9,99
C Centerpartiet 1824 11,47 1619 10,55
FP Folkpartiet liberalerna 800 5,03 1552 10,11
KD Kristdemokraterna 777 4,89 1133 7,38
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6267 39,40 6997 45,59
V Vänsterpartiet 1115 7,01 1472 9,59
MP Miljöpartiet de gröna 913 5,74 874 5,69
ÖVR Övriga partier 1176 7,39 169 1,10

Kommun Härnösand

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 15905 15349
Ogiltiga röster blanka 198
Ogiltiga röster övriga 7 212
Summa avgivna röster 16110 15561
Röstberättigade 19682 19838
Valdeltagande 81,85% 78,44%