2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ånge

Valdeltagande
2006: 78,50%
+2,45%
2002: 76,05%

13,96%
M
12,15%
C
3,41%
FP
5,02%
KD
48,57%
S
8,54%
V
2,63%
MP
5,73%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Ånge

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 901 13,96 451 6,96
C Centerpartiet 784 12,15 819 12,63
FP Folkpartiet liberalerna 220 3,41 399 6,15
KD Kristdemokraterna 324 5,02 418 6,45
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3135 48,57 3247 50,08
V Vänsterpartiet 551 8,54 777 11,98
MP Miljöpartiet de gröna 170 2,63 214 3,30
ÖVR Övriga partier 370 5,73 159 2,45

Kommun Ånge

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6455 6484
Ogiltiga röster blanka 116
Ogiltiga röster övriga 8 99
Summa avgivna röster 6579 6583
Röstberättigade 8381 8656
Valdeltagande 78,50% 76,05%