2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Bollnäs

Valdeltagande
2006: 76,96%
-2,70%
2002: 79,66%

17,01%
M
16,97%
C
4,79%
FP
5,69%
KD
38,51%
S
6,69%
V
3,75%
MP
6,59%
ÖVR
Samtliga 22 distrikt räknade.

Kommun Bollnäs

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2671 17,01 1577 9,64
C Centerpartiet 2664 16,97 2961 18,10
FP Folkpartiet liberalerna 752 4,79 1868 11,42
KD Kristdemokraterna 893 5,69 1232 7,53
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6046 38,51 6085 37,20
V Vänsterpartiet 1051 6,69 1495 9,14
MP Miljöpartiet de gröna 589 3,75 784 4,79
ÖVR Övriga partier 1035 6,59 357 2,18

Kommun Bollnäs

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 15701 16359
Ogiltiga röster blanka 331
Ogiltiga röster övriga 6 282
Summa avgivna röster 16038 16641
Röstberättigade 20839 20889
Valdeltagande 76,96% 79,66%