2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Söderhamn

Valdeltagande
2006: 79,24%
+1,49%
2002: 77,75%

15,14%
M
10,94%
C
4,08%
FP
4,93%
KD
45,54%
S
8,98%
V
3,42%
MP
6,98%
ÖVR
Samtliga 20 distrikt räknade.

Kommun Söderhamn

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2455 15,14 1246 7,63
C Centerpartiet 1774 10,94 1784 10,93
FP Folkpartiet liberalerna 661 4,08 1337 8,19
KD Kristdemokraterna 800 4,93 1141 6,99
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7386 45,54 7360 45,08
V Vänsterpartiet 1456 8,98 2451 15,01
MP Miljöpartiet de gröna 554 3,42 605 3,71
ÖVR Övriga partier 1132 6,98 403 2,47

Kommun Söderhamn

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 16218 16327
Ogiltiga röster blanka 329
Ogiltiga röster övriga 6 345
Summa avgivna röster 16553 16672
Röstberättigade 20891 21442
Valdeltagande 79,24% 77,75%