2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Gävle

Valdeltagande
2006: 80,82%
+2,01%
2002: 78,81%

22,20%
M
6,21%
C
7,11%
FP
4,88%
KD
40,62%
S
7,45%
V
5,38%
MP
6,15%
ÖVR
Samtliga 53 distrikt räknade.

Kommun Gävle

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 12600 22,20 6393 11,75
C Centerpartiet 3524 6,21 2372 4,36
FP Folkpartiet liberalerna 4036 7,11 7013 12,89
KD Kristdemokraterna 2773 4,88 4050 7,45
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23058 40,62 25303 46,52
V Vänsterpartiet 4230 7,45 5425 9,97
MP Miljöpartiet de gröna 3055 5,38 2694 4,95
ÖVR Övriga partier 3490 6,15 1146 2,11

Kommun Gävle

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 56766 54396
Ogiltiga röster blanka 1029
Ogiltiga röster övriga 26 956
Summa avgivna röster 57821 55352
Röstberättigade 71543 70232
Valdeltagande 80,82% 78,81%