2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Säter

Valdeltagande
2006: 81,17%
+3,17%
2002: 78,00%

19,99%
M
15,54%
C
4,90%
FP
5,62%
KD
37,35%
S
6,74%
V
3,80%
MP
6,07%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Säter

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1347 19,99 753 11,68
C Centerpartiet 1047 15,54 1005 15,59
FP Folkpartiet liberalerna 330 4,90 535 8,30
KD Kristdemokraterna 379 5,62 548 8,50
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2517 37,35 2531 39,27
V Vänsterpartiet 454 6,74 633 9,82
MP Miljöpartiet de gröna 256 3,80 261 4,05
ÖVR Övriga partier 409 6,07 179 2,78

Kommun Säter

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6739 6445
Ogiltiga röster blanka 180
Ogiltiga röster övriga 0 139
Summa avgivna röster 6919 6584
Röstberättigade 8524 8441
Valdeltagande 81,17% 78,00%