2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Mora

Valdeltagande
2006: 77,72%
+1,64%
2002: 76,08%

23,30%
M
13,61%
C
4,91%
FP
4,80%
KD
36,29%
S
5,20%
V
4,75%
MP
7,14%
ÖVR
Samtliga 12 distrikt räknade.

Kommun Mora

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2808 23,30 1421 12,19
C Centerpartiet 1640 13,61 1417 12,15
FP Folkpartiet liberalerna 592 4,91 1279 10,97
KD Kristdemokraterna 579 4,80 1004 8,61
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4374 36,29 4543 38,96
V Vänsterpartiet 627 5,20 959 8,22
MP Miljöpartiet de gröna 573 4,75 602 5,16
ÖVR Övriga partier 860 7,14 435 3,73

Kommun Mora

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 12053 11660
Ogiltiga röster blanka 280
Ogiltiga röster övriga 2 232
Summa avgivna röster 12335 11892
Röstberättigade 15871 15631
Valdeltagande 77,72% 76,08%