2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Rättvik

Valdeltagande
2006: 78,97%
+2,60%
2002: 76,37%

22,23%
M
15,32%
C
5,68%
FP
5,48%
KD
36,02%
S
4,15%
V
4,09%
MP
7,04%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Rättvik

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1506 22,23 829 12,76
C Centerpartiet 1038 15,32 950 14,62
FP Folkpartiet liberalerna 385 5,68 736 11,33
KD Kristdemokraterna 371 5,48 525 8,08
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2441 36,02 2530 38,94
V Vänsterpartiet 281 4,15 437 6,73
MP Miljöpartiet de gröna 277 4,09 295 4,54
ÖVR Övriga partier 477 7,04 195 3,00

Kommun Rättvik

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6776 6497
Ogiltiga röster blanka 140
Ogiltiga röster övriga 2 135
Summa avgivna röster 6918 6632
Röstberättigade 8760 8684
Valdeltagande 78,97% 76,37%