2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Malung

Valdeltagande
2006: 80,82%
+1,62%
2002: 79,20%

26,37%
M
11,78%
C
6,30%
FP
3,72%
KD
37,77%
S
7,86%
V
2,41%
MP
3,80%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Malung

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1721 26,37 942 14,53
C Centerpartiet 769 11,78 733 11,30
FP Folkpartiet liberalerna 411 6,30 648 9,99
KD Kristdemokraterna 243 3,72 425 6,55
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2465 37,77 2771 42,74
V Vänsterpartiet 513 7,86 618 9,53
MP Miljöpartiet de gröna 157 2,41 171 2,64
ÖVR Övriga partier 248 3,80 176 2,71

Kommun Malung

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6527 6484
Ogiltiga röster blanka 147
Ogiltiga röster övriga 4 128
Summa avgivna röster 6678 6612
Röstberättigade 8263 8349
Valdeltagande 80,82% 79,20%