2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vansbro

Valdeltagande
2006: 79,38%
+4,23%
2002: 75,15%

16,62%
M
15,92%
C
3,65%
FP
9,30%
KD
39,16%
S
7,44%
V
2,31%
MP
5,60%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Vansbro

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 706 16,62 373 9,03
C Centerpartiet 676 15,92 660 15,97
FP Folkpartiet liberalerna 155 3,65 284 6,87
KD Kristdemokraterna 395 9,30 445 10,77
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1663 39,16 1742 42,16
V Vänsterpartiet 316 7,44 370 8,95
MP Miljöpartiet de gröna 98 2,31 128 3,10
ÖVR Övriga partier 238 5,60 130 3,15

Kommun Vansbro

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4247 4132
Ogiltiga röster blanka 130
Ogiltiga röster övriga 1 124
Summa avgivna röster 4378 4256
Röstberättigade 5515 5663
Valdeltagande 79,38% 75,15%