2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Fagersta

Valdeltagande
2006: 78,32%
+0,50%
2002: 77,82%

17,84%
M
4,45%
C
5,14%
FP
4,62%
KD
49,90%
S
9,44%
V
3,04%
MP
5,58%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Fagersta

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1291 17,84 747 10,23
C Centerpartiet 322 4,45 286 3,92
FP Folkpartiet liberalerna 372 5,14 581 7,96
KD Kristdemokraterna 334 4,62 441 6,04
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3611 49,90 3838 52,57
V Vänsterpartiet 683 9,44 997 13,66
MP Miljöpartiet de gröna 220 3,04 261 3,57
ÖVR Övriga partier 404 5,58 150 2,05

Kommun Fagersta

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7237 7301
Ogiltiga röster blanka 136
Ogiltiga röster övriga 2 94
Summa avgivna röster 7375 7395
Röstberättigade 9417 9503
Valdeltagande 78,32% 77,82%