2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sala

Valdeltagande
2006: 80,96%
+2,65%
2002: 78,31%

22,98%
M
14,29%
C
6,29%
FP
6,52%
KD
35,50%
S
5,69%
V
3,53%
MP
5,20%
ÖVR
Samtliga 16 distrikt räknade.

Kommun Sala

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3011 22,98 1484 11,78
C Centerpartiet 1872 14,29 1612 12,79
FP Folkpartiet liberalerna 824 6,29 1427 11,33
KD Kristdemokraterna 854 6,52 1212 9,62
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4650 35,50 5143 40,82
V Vänsterpartiet 745 5,69 928 7,37
MP Miljöpartiet de gröna 463 3,53 544 4,32
ÖVR Övriga partier 681 5,20 250 1,98

Kommun Sala

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 13100 12600
Ogiltiga röster blanka 314
Ogiltiga röster övriga 7 263
Summa avgivna röster 13421 12863
Röstberättigade 16577 16426
Valdeltagande 80,96% 78,31%