2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Hallstahammar

Valdeltagande
2006: 79,32%
+2,24%
2002: 77,08%

16,01%
M
5,33%
C
5,90%
FP
7,22%
KD
49,06%
S
7,55%
V
3,68%
MP
5,25%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Hallstahammar

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1375 16,01 696 8,34
C Centerpartiet 458 5,33 361 4,33
FP Folkpartiet liberalerna 507 5,90 817 9,79
KD Kristdemokraterna 620 7,22 696 8,34
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4213 49,06 4361 52,26
V Vänsterpartiet 648 7,55 886 10,62
MP Miljöpartiet de gröna 316 3,68 277 3,32
ÖVR Övriga partier 451 5,25 251 3,01

Kommun Hallstahammar

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8588 8345
Ogiltiga röster blanka 198
Ogiltiga röster övriga 0 108
Summa avgivna röster 8786 8453
Röstberättigade 11076 10966
Valdeltagande 79,32% 77,08%