2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Surahammar

Valdeltagande
2006: 78,29%
+0,49%
2002: 77,80%

14,35%
M
4,78%
C
5,91%
FP
4,20%
KD
53,95%
S
8,39%
V
3,09%
MP
5,31%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Surahammar

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 813 14,35 404 7,21
C Centerpartiet 271 4,78 214 3,82
FP Folkpartiet liberalerna 335 5,91 487 8,69
KD Kristdemokraterna 238 4,20 312 5,57
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3056 53,95 3241 57,83
V Vänsterpartiet 475 8,39 646 11,53
MP Miljöpartiet de gröna 175 3,09 197 3,52
ÖVR Övriga partier 301 5,31 103 1,84

Kommun Surahammar

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5664 5604
Ogiltiga röster blanka 118
Ogiltiga röster övriga 0 100
Summa avgivna röster 5782 5704
Röstberättigade 7385 7332
Valdeltagande 78,29% 77,80%