2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ljusnarsberg

Valdeltagande
2006: 76,25%
+1,88%
2002: 74,37%

14,52%
M
10,29%
C
3,11%
FP
3,78%
KD
48,41%
S
8,88%
V
3,43%
MP
7,57%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Ljusnarsberg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 453 14,52 228 7,19
C Centerpartiet 321 10,29 341 10,75
FP Folkpartiet liberalerna 97 3,11 190 5,99
KD Kristdemokraterna 118 3,78 196 6,18
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1510 48,41 1644 51,83
V Vänsterpartiet 277 8,88 389 12,26
MP Miljöpartiet de gröna 107 3,43 108 3,40
ÖVR Övriga partier 236 7,57 76 2,40

Kommun Ljusnarsberg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3119 3172
Ogiltiga röster blanka 37
Ogiltiga röster övriga 0 35
Summa avgivna röster 3156 3207
Röstberättigade 4139 4312
Valdeltagande 76,25% 74,37%