2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Arvika

Valdeltagande
2006: 79,05%
+2,64%
2002: 76,41%

18,52%
M
11,19%
C
5,54%
FP
5,45%
KD
41,63%
S
6,80%
V
4,88%
MP
6,02%
ÖVR
Samtliga 21 distrikt räknade.

Kommun Arvika

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2890 18,52 1555 10,31
C Centerpartiet 1746 11,19 1356 8,99
FP Folkpartiet liberalerna 864 5,54 1619 10,73
KD Kristdemokraterna 850 5,45 1193 7,91
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6497 41,63 6636 43,99
V Vänsterpartiet 1061 6,80 1424 9,44
MP Miljöpartiet de gröna 761 4,88 838 5,55
ÖVR Övriga partier 939 6,02 465 3,08

Kommun Arvika

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 15608 15086
Ogiltiga röster blanka 307
Ogiltiga röster övriga 1 308
Summa avgivna röster 15916 15394
Röstberättigade 20133 20146
Valdeltagande 79,05% 76,41%