2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Hagfors

Valdeltagande
2006: 79,92%
+0,35%
2002: 79,57%

11,73%
M
8,27%
C
3,08%
FP
3,10%
KD
55,81%
S
11,08%
V
1,78%
MP
5,16%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Hagfors

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 976 11,73 544 6,31
C Centerpartiet 688 8,27 810 9,40
FP Folkpartiet liberalerna 256 3,08 427 4,96
KD Kristdemokraterna 258 3,10 419 4,86
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4644 55,81 4903 56,91
V Vänsterpartiet 922 11,08 1180 13,70
MP Miljöpartiet de gröna 148 1,78 176 2,04
ÖVR Övriga partier 429 5,16 156 1,81

Kommun Hagfors

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8321 8615
Ogiltiga röster blanka 123
Ogiltiga röster övriga 0 121
Summa avgivna röster 8444 8736
Röstberättigade 10566 10979
Valdeltagande 79,92% 79,57%