2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Filipstad

Valdeltagande
2006: 77,43%
+1,45%
2002: 75,98%

14,00%
M
5,86%
C
4,17%
FP
3,48%
KD
56,51%
S
8,95%
V
2,29%
MP
4,75%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Filipstad

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 917 14,00 543 8,19
C Centerpartiet 384 5,86 369 5,56
FP Folkpartiet liberalerna 273 4,17 487 7,34
KD Kristdemokraterna 228 3,48 387 5,84
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3702 56,51 3570 53,83
V Vänsterpartiet 586 8,95 815 12,29
MP Miljöpartiet de gröna 150 2,29 218 3,29
ÖVR Övriga partier 311 4,75 243 3,66

Kommun Filipstad

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6551 6632
Ogiltiga röster blanka 117
Ogiltiga röster övriga 1 150
Summa avgivna röster 6669 6782
Röstberättigade 8613 8926
Valdeltagande 77,43% 75,98%