2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sunne

Valdeltagande
2006: 81,34%
+2,28%
2002: 79,06%

23,69%
M
19,88%
C
5,18%
FP
5,70%
KD
34,21%
S
3,94%
V
3,24%
MP
4,17%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Sunne

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1979 23,69 1194 14,58
C Centerpartiet 1661 19,88 1660 20,27
FP Folkpartiet liberalerna 433 5,18 767 9,37
KD Kristdemokraterna 476 5,70 727 8,88
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2858 34,21 2874 35,10
V Vänsterpartiet 329 3,94 485 5,92
MP Miljöpartiet de gröna 271 3,24 309 3,77
ÖVR Övriga partier 348 4,17 173 2,11

Kommun Sunne

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8355 8189
Ogiltiga röster blanka 162
Ogiltiga röster övriga 4 115
Summa avgivna röster 8521 8304
Röstberättigade 10476 10503
Valdeltagande 81,34% 79,06%