2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Årjäng

Valdeltagande
2006: 73,69%
-0,53%
2002: 74,22%

19,32%
M
18,69%
C
8,23%
FP
9,96%
KD
31,91%
S
4,65%
V
2,34%
MP
4,89%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Årjäng

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 956 19,32 500 9,79
C Centerpartiet 925 18,69 732 14,33
FP Folkpartiet liberalerna 407 8,23 1378 26,98
KD Kristdemokraterna 493 9,96 548 10,73
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1579 31,91 1497 29,31
V Vänsterpartiet 230 4,65 279 5,46
MP Miljöpartiet de gröna 116 2,34 107 2,09
ÖVR Övriga partier 242 4,89 67 1,31

Kommun Årjäng

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4948 5108
Ogiltiga röster blanka 110
Ogiltiga röster övriga 2 76
Summa avgivna röster 5060 5184
Röstberättigade 6867 6985
Valdeltagande 73,69% 74,22%