2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Grums

Valdeltagande
2006: 78,68%
+0,70%
2002: 77,98%

16,33%
M
9,46%
C
3,29%
FP
5,40%
KD
51,99%
S
6,37%
V
2,34%
MP
4,81%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Grums

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 913 16,33 482 8,77
C Centerpartiet 529 9,46 529 9,62
FP Folkpartiet liberalerna 184 3,29 318 5,78
KD Kristdemokraterna 302 5,40 413 7,51
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2907 51,99 3006 54,68
V Vänsterpartiet 356 6,37 483 8,79
MP Miljöpartiet de gröna 131 2,34 116 2,11
ÖVR Övriga partier 269 4,81 150 2,73

Kommun Grums

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5591 5497
Ogiltiga röster blanka 98
Ogiltiga röster övriga 0 97
Summa avgivna röster 5689 5594
Röstberättigade 7231 7174
Valdeltagande 78,68% 77,98%