2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Forshaga

Valdeltagande
2006: 83,23%
+2,37%
2002: 80,86%

16,34%
M
7,65%
C
4,99%
FP
5,35%
KD
51,16%
S
5,66%
V
3,09%
MP
5,77%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Forshaga

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1149 16,34 626 9,24
C Centerpartiet 538 7,65 511 7,54
FP Folkpartiet liberalerna 351 4,99 589 8,69
KD Kristdemokraterna 376 5,35 490 7,23
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3598 51,16 3513 51,85
V Vänsterpartiet 398 5,66 550 8,12
MP Miljöpartiet de gröna 217 3,09 263 3,88
ÖVR Övriga partier 406 5,77 233 3,44

Kommun Forshaga

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7033 6775
Ogiltiga röster blanka 129
Ogiltiga röster övriga 2 109
Summa avgivna röster 7164 6884
Röstberättigade 8607 8514
Valdeltagande 83,23% 80,86%