2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Eda

Valdeltagande
2006: 75,34%
+0,48%
2002: 74,86%

16,11%
M
15,82%
C
3,52%
FP
6,05%
KD
45,34%
S
4,85%
V
2,06%
MP
6,24%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Eda

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 681 16,11 382 8,84
C Centerpartiet 669 15,82 576 13,33
FP Folkpartiet liberalerna 149 3,52 355 8,21
KD Kristdemokraterna 256 6,05 352 8,14
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1917 45,34 2154 49,84
V Vänsterpartiet 205 4,85 304 7,03
MP Miljöpartiet de gröna 87 2,06 114 2,64
ÖVR Övriga partier 264 6,24 85 1,97

Kommun Eda

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4228 4322
Ogiltiga röster blanka 81
Ogiltiga röster övriga 4 67
Summa avgivna röster 4313 4389
Röstberättigade 5725 5863
Valdeltagande 75,34% 74,86%