2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Tidaholm

Valdeltagande
2006: 83,71%
+1,80%
2002: 81,91%

17,27%
M
8,63%
C
4,23%
FP
7,24%
KD
48,74%
S
5,57%
V
2,98%
MP
5,34%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Tidaholm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1364 17,27 770 9,98
C Centerpartiet 682 8,63 638 8,27
FP Folkpartiet liberalerna 334 4,23 651 8,44
KD Kristdemokraterna 572 7,24 880 11,40
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3850 48,74 3794 49,17
V Vänsterpartiet 440 5,57 649 8,41
MP Miljöpartiet de gröna 235 2,98 246 3,19
ÖVR Övriga partier 422 5,34 88 1,14

Kommun Tidaholm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7899 7716
Ogiltiga röster blanka 149
Ogiltiga röster övriga 3 119
Summa avgivna röster 8051 7835
Röstberättigade 9618 9565
Valdeltagande 83,71% 81,91%