2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Skara

Valdeltagande
2006: 82,20%
+2,11%
2002: 80,09%

25,50%
M
9,15%
C
6,15%
FP
6,73%
KD
38,45%
S
4,84%
V
4,14%
MP
5,05%
ÖVR
Samtliga 12 distrikt räknade.

Kommun Skara

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2936 25,50 1629 14,79
C Centerpartiet 1053 9,15 991 9,00
FP Folkpartiet liberalerna 708 6,15 1139 10,34
KD Kristdemokraterna 775 6,73 1162 10,55
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4427 38,45 4643 42,15
V Vänsterpartiet 557 4,84 863 7,83
MP Miljöpartiet de gröna 477 4,14 441 4,00
ÖVR Övriga partier 581 5,05 147 1,33

Kommun Skara

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 11514 11015
Ogiltiga röster blanka 216
Ogiltiga röster övriga 1 152
Summa avgivna röster 11731 11167
Röstberättigade 14271 13943
Valdeltagande 82,20% 80,09%