2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Åmål

Valdeltagande
2006: 79,29%
+1,92%
2002: 77,37%

18,37%
M
11,14%
C
5,07%
FP
6,39%
KD
44,18%
S
5,78%
V
4,19%
MP
4,87%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Åmål

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1395 18,37 715 9,66
C Centerpartiet 846 11,14 842 11,38
FP Folkpartiet liberalerna 385 5,07 699 9,45
KD Kristdemokraterna 485 6,39 750 10,14
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3354 44,18 3457 46,72
V Vänsterpartiet 439 5,78 514 6,95
MP Miljöpartiet de gröna 318 4,19 298 4,03
ÖVR Övriga partier 370 4,87 125 1,69

Kommun Åmål

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7592 7400
Ogiltiga röster blanka 195
Ogiltiga röster övriga 2 166
Summa avgivna röster 7789 7566
Röstberättigade 9823 9779
Valdeltagande 79,29% 77,37%