2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Trollhättan

Valdeltagande
2006: 82,06%
+1,91%
2002: 80,15%

18,82%
M
5,60%
C
6,81%
FP
5,48%
KD
49,55%
S
5,39%
V
4,27%
MP
4,07%
ÖVR
Samtliga 33 distrikt räknade.

Kommun Trollhättan

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 6049 18,82 3532 11,47
C Centerpartiet 1801 5,60 1385 4,50
FP Folkpartiet liberalerna 2188 6,81 3466 11,26
KD Kristdemokraterna 1762 5,48 2363 7,67
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15926 49,55 15365 49,90
V Vänsterpartiet 1733 5,39 2721 8,84
MP Miljöpartiet de gröna 1373 4,27 1215 3,95
ÖVR Övriga partier 1307 4,07 744 2,42

Kommun Trollhättan

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 32139 30791
Ogiltiga röster blanka 566
Ogiltiga röster övriga 16 496
Summa avgivna röster 32721 31287
Röstberättigade 39876 39036
Valdeltagande 82,06% 80,15%