2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Strömstad

Valdeltagande
2006: 75,78%
+3,73%
2002: 72,05%

21,86%
M
13,76%
C
9,76%
FP
6,32%
KD
34,19%
S
4,94%
V
5,24%
MP
3,94%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Strömstad

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1322 21,86 793 13,95
C Centerpartiet 832 13,76 786 13,82
FP Folkpartiet liberalerna 590 9,76 728 12,80
KD Kristdemokraterna 382 6,32 433 7,62
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2068 34,19 2188 38,48
V Vänsterpartiet 299 4,94 387 6,81
MP Miljöpartiet de gröna 317 5,24 302 5,31
ÖVR Övriga partier 238 3,94 69 1,21

Kommun Strömstad

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6048 5686
Ogiltiga röster blanka 127
Ogiltiga röster övriga 2 95
Summa avgivna röster 6177 5781
Röstberättigade 8151 8024
Valdeltagande 75,78% 72,05%