2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Uddevalla

Valdeltagande
2006: 81,91%
+2,47%
2002: 79,44%

23,14%
M
6,13%
C
7,49%
FP
7,86%
KD
38,85%
S
5,22%
V
4,65%
MP
6,65%
ÖVR
Samtliga 38 distrikt räknade.

Kommun Uddevalla

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 7139 23,14 3449 11,80
C Centerpartiet 1891 6,13 1551 5,31
FP Folkpartiet liberalerna 2311 7,49 3658 12,52
KD Kristdemokraterna 2424 7,86 3130 10,71
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11987 38,85 12664 43,33
V Vänsterpartiet 1612 5,22 2668 9,13
MP Miljöpartiet de gröna 1436 4,65 1200 4,11
ÖVR Övriga partier 2053 6,65 906 3,10

Kommun Uddevalla

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 30853 29226
Ogiltiga röster blanka 625
Ogiltiga röster övriga 13 428
Summa avgivna röster 31491 29654
Röstberättigade 38448 37327
Valdeltagande 81,91% 79,44%