2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kungälv

Valdeltagande
2006: 86,14%
+2,00%
2002: 84,14%

26,24%
M
7,90%
C
8,75%
FP
8,72%
KD
32,99%
S
5,08%
V
4,49%
MP
5,83%
ÖVR
Samtliga 28 distrikt räknade.

Kommun Kungälv

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 6516 26,24 3518 15,07
C Centerpartiet 1961 7,90 1411 6,05
FP Folkpartiet liberalerna 2173 8,75 3467 14,86
KD Kristdemokraterna 2165 8,72 2835 12,15
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8192 32,99 8972 38,45
V Vänsterpartiet 1261 5,08 1760 7,54
MP Miljöpartiet de gröna 1116 4,49 936 4,01
ÖVR Övriga partier 1448 5,83 438 1,88

Kommun Kungälv

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 24832 23337
Ogiltiga röster blanka 459
Ogiltiga röster övriga 6 338
Summa avgivna röster 25297 23675
Röstberättigade 29369 28138
Valdeltagande 86,14% 84,14%