2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Mölndal

Valdeltagande
2006: 84,15%
+1,66%
2002: 82,49%

27,80%
M
5,59%
C
11,61%
FP
7,64%
KD
29,94%
S
6,15%
V
5,49%
MP
5,78%
ÖVR
Samtliga 34 distrikt räknade.

Kommun Mölndal

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 10030 27,80 5433 15,90
C Centerpartiet 2015 5,59 1015 2,97
FP Folkpartiet liberalerna 4190 11,61 6482 18,97
KD Kristdemokraterna 2756 7,64 3319 9,72
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10801 29,94 11990 35,10
V Vänsterpartiet 2217 6,15 3039 8,90
MP Miljöpartiet de gröna 1982 5,49 1481 4,34
ÖVR Övriga partier 2087 5,78 1402 4,10

Kommun Mölndal

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 36078 34161
Ogiltiga röster blanka 635
Ogiltiga röster övriga 15 492
Summa avgivna röster 36728 34653
Röstberättigade 43645 42007
Valdeltagande 84,15% 82,49%