2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Töreboda

Valdeltagande
2006: 78,36%
+2,28%
2002: 76,08%

21,23%
M
14,01%
C
4,02%
FP
6,91%
KD
39,85%
S
5,20%
V
3,09%
MP
5,69%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Töreboda

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1167 21,23 727 13,66
C Centerpartiet 770 14,01 779 14,64
FP Folkpartiet liberalerna 221 4,02 388 7,29
KD Kristdemokraterna 380 6,91 581 10,92
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2191 39,85 2089 39,25
V Vänsterpartiet 286 5,20 392 7,37
MP Miljöpartiet de gröna 170 3,09 197 3,70
ÖVR Övriga partier 313 5,69 169 3,18

Kommun Töreboda

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5498 5322
Ogiltiga röster blanka 119
Ogiltiga röster övriga 2 116
Summa avgivna röster 5619 5438
Röstberättigade 7171 7148
Valdeltagande 78,36% 76,08%