2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Tibro

Valdeltagande
2006: 81,88%
+1,76%
2002: 80,12%

19,67%
M
9,78%
C
6,98%
FP
10,28%
KD
40,26%
S
4,56%
V
2,86%
MP
5,61%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Tibro

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1291 19,67 754 11,90
C Centerpartiet 642 9,78 515 8,13
FP Folkpartiet liberalerna 458 6,98 680 10,73
KD Kristdemokraterna 675 10,28 904 14,26
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2642 40,26 2691 42,46
V Vänsterpartiet 299 4,56 459 7,24
MP Miljöpartiet de gröna 188 2,86 223 3,52
ÖVR Övriga partier 368 5,61 112 1,77

Kommun Tibro

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6563 6338
Ogiltiga röster blanka 112
Ogiltiga röster övriga 3 96
Summa avgivna röster 6678 6434
Röstberättigade 8156 8030
Valdeltagande 81,88% 80,12%