2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Götene

Valdeltagande
2006: 83,76%
+1,23%
2002: 82,53%

21,02%
M
10,93%
C
5,50%
FP
10,82%
KD
38,56%
S
4,73%
V
3,89%
MP
4,54%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Götene

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1684 21,02 917 11,55
C Centerpartiet 876 10,93 864 10,89
FP Folkpartiet liberalerna 441 5,50 723 9,11
KD Kristdemokraterna 867 10,82 1114 14,04
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3090 38,56 3218 40,54
V Vänsterpartiet 379 4,73 635 8,00
MP Miljöpartiet de gröna 312 3,89 308 3,88
ÖVR Övriga partier 364 4,54 158 1,99

Kommun Götene

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8013 7937
Ogiltiga röster blanka 147
Ogiltiga röster övriga 26 129
Summa avgivna röster 8186 8066
Röstberättigade 9773 9773
Valdeltagande 83,76% 82,53%