2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vara

Valdeltagande
2006: 81,33%
+2,71%
2002: 78,62%

28,57%
M
16,01%
C
4,87%
FP
7,79%
KD
32,15%
S
4,13%
V
2,32%
MP
4,17%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Vara

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2832 28,57 1856 19,55
C Centerpartiet 1587 16,01 1535 16,17
FP Folkpartiet liberalerna 483 4,87 841 8,86
KD Kristdemokraterna 772 7,79 1191 12,55
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3187 32,15 3157 33,26
V Vänsterpartiet 409 4,13 529 5,57
MP Miljöpartiet de gröna 230 2,32 256 2,70
ÖVR Övriga partier 413 4,17 127 1,34

Kommun Vara

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9913 9492
Ogiltiga röster blanka 184
Ogiltiga röster övriga 3 149
Summa avgivna röster 10100 9641
Röstberättigade 12419 12263
Valdeltagande 81,33% 78,62%