2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Lilla Edet

Valdeltagande
2006: 79,61%
+1,91%
2002: 77,70%

17,72%
M
9,08%
C
5,44%
FP
5,47%
KD
42,50%
S
7,89%
V
3,79%
MP
8,12%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Lilla Edet

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1309 17,72 731 10,24
C Centerpartiet 671 9,08 609 8,53
FP Folkpartiet liberalerna 402 5,44 690 9,66
KD Kristdemokraterna 404 5,47 573 8,02
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3140 42,50 3256 45,60
V Vänsterpartiet 583 7,89 697 9,76
MP Miljöpartiet de gröna 280 3,79 337 4,72
ÖVR Övriga partier 600 8,12 248 3,47

Kommun Lilla Edet

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7389 7141
Ogiltiga röster blanka 139
Ogiltiga röster övriga 5 121
Summa avgivna röster 7533 7262
Röstberättigade 9462 9346
Valdeltagande 79,61% 77,70%