2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Bengtsfors

Valdeltagande
2006: 78,85%
+1,45%
2002: 77,40%

16,55%
M
14,40%
C
4,87%
FP
6,86%
KD
42,78%
S
5,54%
V
4,05%
MP
4,94%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Bengtsfors

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1009 16,55 551 8,89
C Centerpartiet 878 14,40 872 14,07
FP Folkpartiet liberalerna 297 4,87 559 9,02
KD Kristdemokraterna 418 6,86 653 10,54
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2608 42,78 2863 46,20
V Vänsterpartiet 338 5,54 430 6,94
MP Miljöpartiet de gröna 247 4,05 186 3,00
ÖVR Övriga partier 301 4,94 83 1,34

Kommun Bengtsfors

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6096 6197
Ogiltiga röster blanka 104
Ogiltiga röster övriga 1 105
Summa avgivna röster 6201 6302
Röstberättigade 7864 8142
Valdeltagande 78,85% 77,40%