2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Gullspång

Valdeltagande
2006: 82,44%
+2,62%
2002: 79,82%

17,79%
M
11,16%
C
4,65%
FP
7,03%
KD
43,08%
S
5,26%
V
3,02%
MP
7,99%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Gullspång

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 612 17,79 402 11,63
C Centerpartiet 384 11,16 370 10,70
FP Folkpartiet liberalerna 160 4,65 236 6,83
KD Kristdemokraterna 242 7,03 377 10,91
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1482 43,08 1483 42,90
V Vänsterpartiet 181 5,26 279 8,07
MP Miljöpartiet de gröna 104 3,02 135 3,91
ÖVR Övriga partier 275 7,99 175 5,06

Kommun Gullspång

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3440 3457
Ogiltiga röster blanka 57
Ogiltiga röster övriga 1 51
Summa avgivna röster 3498 3508
Röstberättigade 4243 4395
Valdeltagande 82,44% 79,82%