2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Karlsborg

Valdeltagande
2006: 83,92%
+2,02%
2002: 81,90%

22,11%
M
13,48%
C
6,11%
FP
7,42%
KD
39,37%
S
3,82%
V
2,82%
MP
4,88%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Karlsborg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 996 22,11 602 13,56
C Centerpartiet 607 13,48 452 10,18
FP Folkpartiet liberalerna 275 6,11 424 9,55
KD Kristdemokraterna 334 7,42 550 12,39
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1773 39,37 1932 43,51
V Vänsterpartiet 172 3,82 275 6,19
MP Miljöpartiet de gröna 127 2,82 140 3,15
ÖVR Övriga partier 220 4,88 65 1,46

Kommun Karlsborg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4504 4440
Ogiltiga röster blanka 137
Ogiltiga röster övriga 0 98
Summa avgivna röster 4641 4538
Röstberättigade 5530 5541
Valdeltagande 83,92% 81,90%