2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Essunga

Valdeltagande
2006: 82,63%
+0,70%
2002: 81,93%

27,37%
M
18,24%
C
4,62%
FP
7,54%
KD
29,83%
S
4,31%
V
3,03%
MP
5,07%
ÖVR
Samtliga 4 distrikt räknade.

Kommun Essunga

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 977 27,37 627 17,76
C Centerpartiet 651 18,24 661 18,73
FP Folkpartiet liberalerna 165 4,62 306 8,67
KD Kristdemokraterna 269 7,54 434 12,29
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1065 29,83 1165 33,00
V Vänsterpartiet 154 4,31 200 5,67
MP Miljöpartiet de gröna 108 3,03 94 2,66
ÖVR Övriga partier 181 5,07 43 1,22

Kommun Essunga

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3570 3530
Ogiltiga röster blanka 77
Ogiltiga röster övriga 1 70
Summa avgivna röster 3648 3600
Röstberättigade 4415 4394
Valdeltagande 82,63% 81,93%