2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Bollebygd

Valdeltagande
2006: 86,21%
+1,83%
2002: 84,38%

27,05%
M
9,36%
C
6,61%
FP
8,53%
KD
32,41%
S
5,59%
V
3,52%
MP
6,92%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Bollebygd

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1399 27,05 796 16,64
C Centerpartiet 484 9,36 371 7,75
FP Folkpartiet liberalerna 342 6,61 522 10,91
KD Kristdemokraterna 441 8,53 667 13,94
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1676 32,41 1783 37,26
V Vänsterpartiet 289 5,59 336 7,02
MP Miljöpartiet de gröna 182 3,52 214 4,47
ÖVR Övriga partier 358 6,92 96 2,01

Kommun Bollebygd

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5171 4785
Ogiltiga röster blanka 95
Ogiltiga röster övriga 0 84
Summa avgivna röster 5266 4869
Röstberättigade 6108 5770
Valdeltagande 86,21% 84,38%