2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vårgårda

Valdeltagande
2006: 84,49%
+2,48%
2002: 82,01%

18,39%
M
13,64%
C
7,58%
FP
16,61%
KD
29,54%
S
4,19%
V
4,67%
MP
5,39%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Vårgårda

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1225 18,39 669 10,63
C Centerpartiet 909 13,64 774 12,30
FP Folkpartiet liberalerna 505 7,58 630 10,01
KD Kristdemokraterna 1107 16,61 1473 23,40
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1968 29,54 1973 31,34
V Vänsterpartiet 279 4,19 397 6,31
MP Miljöpartiet de gröna 311 4,67 262 4,16
ÖVR Övriga partier 359 5,39 117 1,86

Kommun Vårgårda

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6663 6295
Ogiltiga röster blanka 109
Ogiltiga röster övriga 5 98
Summa avgivna röster 6777 6393
Röstberättigade 8021 7795
Valdeltagande 84,49% 82,01%