2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Färgelanda

Valdeltagande
2006: 80,28%
+1,30%
2002: 78,98%

17,50%
M
18,72%
C
6,35%
FP
5,64%
KD
38,13%
S
3,75%
V
2,13%
MP
7,79%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Färgelanda

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 714 17,50 374 9,18
C Centerpartiet 764 18,72 796 19,55
FP Folkpartiet liberalerna 259 6,35 440 10,81
KD Kristdemokraterna 230 5,64 409 10,04
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1556 38,13 1621 39,81
V Vänsterpartiet 153 3,75 248 6,09
MP Miljöpartiet de gröna 87 2,13 80 1,96
ÖVR Övriga partier 318 7,79 104 2,55

Kommun Färgelanda

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4081 4072
Ogiltiga röster blanka 98
Ogiltiga röster övriga 2 65
Summa avgivna röster 4181 4137
Röstberättigade 5208 5238
Valdeltagande 80,28% 78,98%