2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Tanum

Valdeltagande
2006: 80,08%
+3,27%
2002: 76,81%

26,82%
M
18,98%
C
8,74%
FP
7,11%
KD
25,25%
S
3,49%
V
4,74%
MP
4,86%
ÖVR
Samtliga 12 distrikt räknade.

Kommun Tanum

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1991 26,82 1013 14,51
C Centerpartiet 1409 18,98 1298 18,60
FP Folkpartiet liberalerna 649 8,74 994 14,24
KD Kristdemokraterna 528 7,11 732 10,49
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1874 25,25 2042 29,26
V Vänsterpartiet 259 3,49 410 5,87
MP Miljöpartiet de gröna 352 4,74 349 5,00
ÖVR Övriga partier 361 4,86 142 2,03

Kommun Tanum

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7423 6980
Ogiltiga röster blanka 189
Ogiltiga röster övriga 6 170
Summa avgivna röster 7618 7150
Röstberättigade 9513 9309
Valdeltagande 80,08% 76,81%