2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Munkedal

Valdeltagande
2006: 78,64%
+1,87%
2002: 76,77%

20,08%
M
14,22%
C
5,86%
FP
7,99%
KD
38,31%
S
4,73%
V
3,27%
MP
5,54%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Munkedal

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1214 20,08 640 10,67
C Centerpartiet 860 14,22 845 14,08
FP Folkpartiet liberalerna 354 5,86 542 9,03
KD Kristdemokraterna 483 7,99 728 12,13
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2316 38,31 2421 40,35
V Vänsterpartiet 286 4,73 421 7,02
MP Miljöpartiet de gröna 198 3,27 195 3,25
ÖVR Övriga partier 335 5,54 208 3,47

Kommun Munkedal

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6046 6000
Ogiltiga röster blanka 160
Ogiltiga röster övriga 3 97
Summa avgivna röster 6209 6097
Röstberättigade 7895 7942
Valdeltagande 78,64% 76,77%