2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kungsbacka

Valdeltagande
2006: 86,84%
+2,50%
2002: 84,34%

39,75%
M
8,38%
C
9,87%
FP
8,38%
KD
21,61%
S
3,10%
V
3,81%
MP
5,12%
ÖVR
Samtliga 39 distrikt räknade.

Kommun Kungsbacka

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 17630 39,75 9905 24,49
C Centerpartiet 3716 8,38 2405 5,95
FP Folkpartiet liberalerna 4379 9,87 7992 19,76
KD Kristdemokraterna 3715 8,38 4876 12,06
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9584 21,61 10594 26,20
V Vänsterpartiet 1373 3,10 1908 4,72
MP Miljöpartiet de gröna 1690 3,81 1521 3,76
ÖVR Övriga partier 2269 5,12 1238 3,06

Kommun Kungsbacka

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 44356 40439
Ogiltiga röster blanka 612
Ogiltiga röster övriga 17 553
Summa avgivna röster 44985 40992
Röstberättigade 51800 48603
Valdeltagande 86,84% 84,34%